CONCERTS · WORKSHOPS · PERFORMANCES


03 SEP 2022 14:00 - 01:00


CROLLES

“Het geluid van CROLLES binnenkomt, je reinigt, je ontroert, je dwingt je nek op te heffen, je blootgeeft, je kraakt, je schreeuwt”. Het is verbazingwekkend hoe “je verkruimelt onder de stroom van woorden, je huilt…

CROLLES, “is twee vrouwen trippend op de beat, met muzikale tunes en chique muzen”.

Leïla en Amandine zijn allebei actrices, zangeressen, wonen in Brussel en hebben crolles. 

Het duo werd geboren tijdens de tweede opsluiting, toen zij, al gewend aan het vermengen van hun stemmen en het vanzelfsprekend vinden, zich realiseerden dat zij beiden schriften vol teksten in wording hadden: gedichten, slams, liedjes die gewoon wachtten om geboren te worden.

Het samenstellen van een set die zij konden delen in de huiskamers van hun geliefden werd plotseling van vitaal belang. Dus vertrokken ze naar Zwitserland voor een eerste residentie in januari 2021. Sindsdien zijn zij doorgegaan met het ijzer te smeden (want het is gloeiend heet), liedjes te schrijven, concerten te geven in particuliere en openbare ruimten. Ze spelen in België, maar ook in Zwitserland en Frankrijk. 

Wat zij verkiezen is een intieme ontmoeting met het publiek die a capella zowel in de muziek als in de stiltes mogelijk maakt, een gevoel van diepe uitwisseling, een tijd om samen te vibreren, essentiële momenten van magie.

About

Open to all, environment-friendly, festive, familiar, situated in a magnificent Brussels site, Forest Sounds encloses the Belgian summertime in style.
Powered by Le Palais des Sciences (Antitapas Night), the BRASS (Cultural center of Forest) and the Municipality of Forest.

LOCATION

Abbaye de Forest
stib Tram – Sint Denis – 82-97
Stib Bus – Sint Denis : 50-54-74 – N12
⚠️ Due to roadworks on the Neerstalle roadway, traffic is severely disrupted. Replacement buses are being used
Villo! – 234 – ST DENIS / ST DENIJS – 236 – MAISON COMMUNALE DE FOREST/VORST GEMEENTEHUIS

The site is easily accessible by bike and public transport. A bike parking will be placed near the main entrance.

⛔️🐶 Our dog friends are unfortunately not welcome on the festival grounds!

FOREST ABBEY

Since its foundation in 1106, the Abbey has been in turn a place of worship, a place of market gardening and then industrial production (the mill was followed by a first factory in the 19th century, then a second…), a place of life (for the nuns, the pilgrims, the foresters), a place of culture and artistic creation…
This patina of history gives today to this small village a very particular and precious atmosphere.

Although the development of the railway infrastructure and industrial activities to the north and west have partially disconnected the site from the city, this real green lung is still very much appreciated by the forestois. The presence of the administrative center, of a commercial core and of a real communal square where cultural animations, flea markets and markets multiply are indeed only some of the numerous assets of the district.

For several years now, the heart of Forest has been the object of particular attention: the Hôtel Communal has been renovated since 2010 and in 2014 the Commune of Forest benefited from the Abbey Sustainable Neighborhood Contract, which allows for the implementation of projects to renovate public spaces, public facilities and socio-economic projects.

At the heart of this dynamic, this remarkable heritage that is the pride of its inhabitants and the Commune will be renovated, redeveloped and converted into a Cultural Center by 2023.

Playlist #ForestSounds2022

À propos

Ouvert à tous, respectueux de l’environnement, festif, familial, situé au cœur d’un magnifique site bruxellois, Forest Sounds clôture l’été en beauté !
Une initiative du Palais des Sciences (Antitapas Nights), du BRASS (Centre Culturel de Forest) et de la Commune de Forest.

NOUS TROUVER

Abbaye de Forest 
stib Tram – Sint Denis – 82-97
Stib Bus – Sint Denis : 50-54-74 – N12
⚠️ En raison de travaux sur la chaussée de Neerstalle, la circulation des trams est fortement perturbée. Des bus de remplacement sont mis en œuvre
Villo! – 234 – ST DENIS / ST DENIJS – 236-MAISON COMMUNALE DE FOREST/VORST GEMEENTEHUIS

L’entrée principale du festival se fera via la place saint Denis.  L’abbaye est facilement accessible en vélo et en transports en commun. Un parking vélo sera disponible.

⛔️🐶 Nos amis les chiens ne sont malheureusement pas les bienvenus sur le site du festival !

L’ABBAYE DE FOREST

Depuis sa fondation en 1106, l’Abbaye fut tour à tour lieu de culte, lieu de production maraîchère puis industrielle (au moulin a succédé une première usine au XIXe, puis une deuxième…) lieu de vie (pour les moniales, les pèlerins, les forestois), lieu de culture et de création artistique …
Cette patine de l’histoire donne aujourd’hui à ce petit village une atmosphère tout à fait particulière et tellement précieuse.

Bien que le développement des infrastructures ferroviaires et des activités industrielles au nord et à l’ouest aient partiellement déconnecté le site de la ville, ce véritable poumon vert est aujourd’hui encore très apprécié des forestois. La présence du centre administratif, d’un noyau commerçant et d’une véritable place communale où se multiplient animations culturelles, brocantes et marchés ne sont en effet que quelques-uns des nombreux atouts du quartier.

Depuis quelques années, le cœur de Forest fait l’objet d’une attention particulière : l’Hôtel Communal fait peau neuve depuis 2010 et en 2014 la Commune de Forest bénéficie du Contrat de Quartier Durable Abbaye qui permet de mettre en place des projets de rénovations d’espaces publics, d’équipements publics et des projets socio-économiques.

Au cœur de cette dynamique, ce patrimoine remarquable qui fait la fierté de ses habitants et de la Commune sera rénové, réaménagé et reconverti en Pôle Culturel à l’horizon 2023.

Playlist #ForestSounds2022

Over

Forest Sounds is een open festival dat de omgeving respecteert en de zomer op een feestelijke en gezellige manier afsluit in het prachtige Abdij van Vorst  .
Het festival is een initiatief van het Palais des Sciences (Antitapas Night), BRASS (Centre Culturel de Forest) en de Gemeente Vorst.

LOCATIE

Abdij Van Vorst 
stib Tram – Sint Denis – 82-97
Stib Bus – Sint Denis : 50-54-74 – N12
⚠️ Wegens werkzaamheden aan de Neerstalle rijweg is het tramverkeer ernstig verstoord. Er worden vervangende bussen ingezet
Villo! – 234 – ST DENIS / ST DENIJS – 236-MAISON COMMUNALE DE FOREST/VORST GEMEENTEHUIS

De festivalhoofdingang bevindt zich aan het Sint Denis Plein. Het abdij is gemakkelijk bereikbaar met fiets en openbaar vervoer. Aan de hoofdingang is een fietsparking voorzien.

⛔️🐶 Helaas zijn onze vrienden de honden niet welkom op het festivalterrein!

ABDIJ VAN VORST

Sinds haar oprichting in 1106 was de Abdij beurtelings een plaats van godsdienstbeoefening, een plaats van groenteteelt en vervolgens van industriële productie (na de molen kwam er een eerste fabriek in de XIXe eeuw, daarna een tweede…), een woonplaats (voor de slotzusters, de pelgrims, de Vorstenaren), een plaats van cultuur en artistieke creatie … Deze patina van de geschiedenis geeft vandaag aan dit kleine dorp een erg bijzondere en o zo kostbare sfeer.

Hoewel de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur en van de industriële activiteiten aan de noord- en westkant de site gedeeltelijk hebben afgesloten van de stad, wordt deze echte groene long nog steeds zeer gewaardeerd door de Vorstenaren die de plaatselijke dynamiek zeer goed kennen. De aanwezigheid van het administratief centrum, van een handelskern en van een echt gemeentelijk plein met een veelvoud aan culturele animatieactiviteiten, rommelmarkten en markten zijn immers slechts enkele van de talrijke troeven van de wijk.

Sinds enkele jaren wordt bijzondere aandacht besteed aan het hart van Vorst: het Gemeentehuis wordt sinds 2010 in een nieuw jasje gestoken en in 2014 krijgt de Gemeente Vorst het Duurzame Wijkcontract Abdij toegewezen, wat ons in staat stelt renovatieprojecten van openbare ruimten, van openbare uitrustingen en socio-economische projecten uit te werken.

In het hart van deze dynamiek zal dit opmerkelijke stukje erfgoed, waarop de inwoners en de Gemeente zo trots zijn, tegen 2023 gerenoveerd, heringericht en omgevormd worden tot Culturele Pool.

Playlist #ForestSounds2022

Het Dorp

WORKSHOPS VOOR KINDEREN van 14:00 tot 16:00

#1 🤖🔨♻️ Robot Eco-Heros: maak je robotmasker met hergebruikte materialen.

#2 🎷🎶🥁 PRINS ZONDER CARNAVAL & DE GILDE feat. DIZZY DOUX: bouw je eigen muziekinstrument en loop mee in de parade

PERFORMANTEN

Professeure Postérieur 🏃🏼♀️🎶

Professeure Posterieur biedt een participatieve voorstelling in de vorm van een wilde en groteske aerobics ceremonie.

Een hybride genre tussen buffonshow, gymnastiekles en muziekkeuze. Deze activiteit is sprot ≠ sport (sprot: [ spʁɔt ] n. een minder bekende discipline maar minder saai dan zijn eerste neef sport).

Zo nodigt ze het publiek uit om deel te nemen aan een vriendelijke, zij het verkwikkende, warming-up.

hoewel zeer verkwikkend. Je zweet een beetje, maar dat is niet vies, integendeel, het is eerder gezond, het schept banden tussen mensen en in het ergste geval verwarmt het de kamer. Samen vieren we de geheime zenuw die de posterior met de zygomatic verbindt.

Kwaliteit playlist, gekalibreerde bewegingen, endorfine delen, en lachen om te beginnen.

Trek je sportschoenen aan, waag je aan een vrolijk, glinsterend, bruisend kostuum en kom je uitleven.

Een reserve-T-shirt wordt sterk aanbevolen.

Little Bike Hug mini bmx track van imitatiebont 🚲🐊

Een Kuntaka Malu creatie

Rij op Little Bike Hug 12″ en 16″ BMX-fietsen gemaakt door Kuntaka Malu tegen de klok om de baankampioen te worden. Of daag je vrienden uit voor een één-tegen-één steekspel vanaf de motoren. Plezier voor iedereen.

Twee sporen zullen gelijktijdig lopen. Een minibaan voor de kleine kinderen en een langere baan voor de grotere kinderen (volwassenen)! Kinderen EN volwassenen zijn allemaal welkom!

Veiligheidsuitrusting ter plaatse.

DJ Belgitude 🎧

Als je België niet begrijpt, is dit het antwoord. Deze vergeten Belgische vinylverzamelaars graven de vreemdste muziek op die het land te bieden heeft. Gegarandeerd lage kwaliteit, het draait allemaal om plezier hebben en de geschiedenis ontdekken van het meest surrealistische land op de planeet. Schieve Shit Pey!

Eco-Heros Robot 🤖

In haar werk neemt Precy Numbi voorwerpen die door de maatschappij zijn afgedankt en transformeert ze in iets nieuws waar kijkers mee interageren. Als performance-activist en beeldhouwer stelt hij de problemen van recyclage aan de orde en stelt hij utopische en creatieve oplossingen voor via zijn werk.

Zijn performance is een artistieke interventie die door middel van verschillende gebaren boodschappen overbrengt over het milieu en transhumanisme, interculturele gezelligheid en ritme. Het belicht de ongekende ontwikkeling van de mens door denkpistes te openen over de staat van verandering van ons lichaam en ons gedrag door onze huidige maatschappij te betrekken bij de grote veranderingsprocessen ervan.

Het Tatoumages 🎨✍️

Als u zin hebt om onder de kleuren te zitten, ga dan naar de Tatoumages tijdens hun rondtrekkende voorstelling. Deze merkwaardig gekostumeerde personages zijn een troep intergalactische zonderlingen die, in een naamloos kabaal, liefde verspreiden.

PRINS ZONDER CARNAVAL & DE GILDE feat. DIZZY DOUX 🎷

Oyé ! Oy! Zijne Hoogheid McCloud 1°, Prins Zonder Carnaval van Schaarbeek sinds 2020, stelt een feestelijke jumelage voor tussen Schaarbeek en Vorst: we vieren feest met een vrolijke intocht op het FOREST SOUNDS festival! DE PRINS en zijn band, DE GILDE feat. DIZZY DOUX, hebben enkele rituelen en odes aan hun muzikale vorstendom voorbereid. Samen met de inwoners van Vorst bouwen ze percussie-instrumenten voor een feestelijke wandeling, een dolle set en een onvergetelijk moment ter ere van de stad Vorst!

Het Dorp

WORKSHOPS VOOR KINDEREN van 14:00 tot 16:00

#1 🤖🔨♻️ Robot Eco-Heros: maak je robotmasker met hergebruikte materialen.

#2 🎷🎶🥁 PRINS ZONDER CARNAVAL & DE GILDE feat. DIZZY DOUX: bouw je eigen muziekinstrument en loop mee in de parade

PERFORMANTEN

Professeure Postérieur 🏃🏼♀️🎶

Professeure Posterieur biedt een participatieve voorstelling in de vorm van een wilde en groteske aerobics ceremonie.

Een hybride genre tussen buffonshow, gymnastiekles en muziekkeuze. Deze activiteit is sprot ≠ sport (sprot: [ spʁɔt ] n. een minder bekende discipline maar minder saai dan zijn eerste neef sport).

Zo nodigt ze het publiek uit om deel te nemen aan een vriendelijke, zij het verkwikkende, warming-up.

hoewel zeer verkwikkend. Je zweet een beetje, maar dat is niet vies, integendeel, het is eerder gezond, het schept banden tussen mensen en in het ergste geval verwarmt het de kamer. Samen vieren we de geheime zenuw die de posterior met de zygomatic verbindt.

Kwaliteit playlist, gekalibreerde bewegingen, endorfine delen, en lachen om te beginnen.

Trek je sportschoenen aan, waag je aan een vrolijk, glinsterend, bruisend kostuum en kom je uitleven.

Een reserve-T-shirt wordt sterk aanbevolen.

Little Bike Hug mini bmx track van imitatiebont 🚲🐊

Een Kuntaka Malu creatie

Rij op Little Bike Hug 12″ en 16″ BMX-fietsen gemaakt door Kuntaka Malu tegen de klok om de baankampioen te worden. Of daag je vrienden uit voor een één-tegen-één steekspel vanaf de motoren. Plezier voor iedereen.

Twee sporen zullen gelijktijdig lopen. Een minibaan voor de kleine kinderen en een langere baan voor de grotere kinderen (volwassenen)! Kinderen EN volwassenen zijn allemaal welkom!

Veiligheidsuitrusting ter plaatse.

DJ Belgitude 🎧

Als je België niet begrijpt, is dit het antwoord. Deze vergeten Belgische vinylverzamelaars graven de vreemdste muziek op die het land te bieden heeft. Gegarandeerd lage kwaliteit, het draait allemaal om plezier hebben en de geschiedenis ontdekken van het meest surrealistische land op de planeet. Schieve Shit Pey!

Eco-Heros Robot 🤖

In haar werk neemt Precy Numbi voorwerpen die door de maatschappij zijn afgedankt en transformeert ze in iets nieuws waar kijkers mee interageren. Als performance-activist en beeldhouwer stelt hij de problemen van recyclage aan de orde en stelt hij utopische en creatieve oplossingen voor via zijn werk.

Zijn performance is een artistieke interventie die door middel van verschillende gebaren boodschappen overbrengt over het milieu en transhumanisme, interculturele gezelligheid en ritme. Het belicht de ongekende ontwikkeling van de mens door denkpistes te openen over de staat van verandering van ons lichaam en ons gedrag door onze huidige maatschappij te betrekken bij de grote veranderingsprocessen ervan.

Het Tatoumages 🎨✍️

Als u zin hebt om onder de kleuren te zitten, ga dan naar de Tatoumages tijdens hun rondtrekkende voorstelling. Deze merkwaardig gekostumeerde personages zijn een troep intergalactische zonderlingen die, in een naamloos kabaal, liefde verspreiden.

PRINS ZONDER CARNAVAL & DE GILDE feat. DIZZY DOUX 🎷

Oyé ! Oy! Zijne Hoogheid McCloud 1°, Prins Zonder Carnaval van Schaarbeek sinds 2020, stelt een feestelijke jumelage voor tussen Schaarbeek en Vorst: we vieren feest met een vrolijke intocht op het FOREST SOUNDS festival! DE PRINS en zijn band, DE GILDE feat. DIZZY DOUX, hebben enkele rituelen en odes aan hun muzikale vorstendom voorbereid. Samen met de inwoners van Vorst bouwen ze percussie-instrumenten voor een feestelijke wandeling, een dolle set en een onvergetelijk moment ter ere van de stad Vorst!

Het Dorp

WORKSHOPS VOOR KINDEREN van 14:00 tot 16:00

#1 🤖🔨♻️ Robot Eco-Heros: maak je robotmasker met hergebruikte materialen.

#2 🎷🎶🥁 PRINS ZONDER CARNAVAL & DE GILDE feat. DIZZY DOUX: bouw je eigen muziekinstrument en loop mee in de parade

PERFORMANTEN

Professeure Postérieur 🏃🏼♀️🎶

Professeure Posterieur biedt een participatieve voorstelling in de vorm van een wilde en groteske aerobics ceremonie.

Een hybride genre tussen buffonshow, gymnastiekles en muziekkeuze. Deze activiteit is sprot ≠ sport (sprot: [ spʁɔt ] n. een minder bekende discipline maar minder saai dan zijn eerste neef sport).

Zo nodigt ze het publiek uit om deel te nemen aan een vriendelijke, zij het verkwikkende, warming-up.

hoewel zeer verkwikkend. Je zweet een beetje, maar dat is niet vies, integendeel, het is eerder gezond, het schept banden tussen mensen en in het ergste geval verwarmt het de kamer. Samen vieren we de geheime zenuw die de posterior met de zygomatic verbindt.

Kwaliteit playlist, gekalibreerde bewegingen, endorfine delen, en lachen om te beginnen.

Trek je sportschoenen aan, waag je aan een vrolijk, glinsterend, bruisend kostuum en kom je uitleven.

Een reserve-T-shirt wordt sterk aanbevolen.

Little Bike Hug mini bmx track van imitatiebont 🚲🐊

Een Kuntaka Malu creatie

Rij op Little Bike Hug 12″ en 16″ BMX-fietsen gemaakt door Kuntaka Malu tegen de klok om de baankampioen te worden. Of daag je vrienden uit voor een één-tegen-één steekspel vanaf de motoren. Plezier voor iedereen.

Twee sporen zullen gelijktijdig lopen. Een minibaan voor de kleine kinderen en een langere baan voor de grotere kinderen (volwassenen)! Kinderen EN volwassenen zijn allemaal welkom!

Veiligheidsuitrusting ter plaatse.

DJ Belgitude 🎧

Als je België niet begrijpt, is dit het antwoord. Deze vergeten Belgische vinylverzamelaars graven de vreemdste muziek op die het land te bieden heeft. Gegarandeerd lage kwaliteit, het draait allemaal om plezier hebben en de geschiedenis ontdekken van het meest surrealistische land op de planeet. Schieve Shit Pey!

Eco-Heros Robot 🤖

In haar werk neemt Precy Numbi voorwerpen die door de maatschappij zijn afgedankt en transformeert ze in iets nieuws waar kijkers mee interageren. Als performance-activist en beeldhouwer stelt hij de problemen van recyclage aan de orde en stelt hij utopische en creatieve oplossingen voor via zijn werk.

Zijn performance is een artistieke interventie die door middel van verschillende gebaren boodschappen overbrengt over het milieu en transhumanisme, interculturele gezelligheid en ritme. Het belicht de ongekende ontwikkeling van de mens door denkpistes te openen over de staat van verandering van ons lichaam en ons gedrag door onze huidige maatschappij te betrekken bij de grote veranderingsprocessen ervan.

Het Tatoumages 🎨✍️

Als u zin hebt om onder de kleuren te zitten, ga dan naar de Tatoumages tijdens hun rondtrekkende voorstelling. Deze merkwaardig gekostumeerde personages zijn een troep intergalactische zonderlingen die, in een naamloos kabaal, liefde verspreiden.

PRINS ZONDER CARNAVAL & DE GILDE feat. DIZZY DOUX 🎷

Oyé ! Oy! Zijne Hoogheid McCloud 1°, Prins Zonder Carnaval van Schaarbeek sinds 2020, stelt een feestelijke jumelage voor tussen Schaarbeek en Vorst: we vieren feest met een vrolijke intocht op het FOREST SOUNDS festival! DE PRINS en zijn band, DE GILDE feat. DIZZY DOUX, hebben enkele rituelen en odes aan hun muzikale vorstendom voorbereid. Samen met de inwoners van Vorst bouwen ze percussie-instrumenten voor een feestelijke wandeling, een dolle set en een onvergetelijk moment ter ere van de stad Vorst!

Partners

Een Initiatief van

Met de steun van

Label

Ondeursteun ons

Forest Sounds is volledig gratis, en dat is het al sinds de allereerste editie! Dit jaar hebben we een donatiesysteem opgezet om het festival te steunen, aangezien de stijgende kosten een realiteit zijn, waardoor de gratis status van het festival in gevaar komt. Wij willen u een magische dag blijven aanbieden die voor iedereen toegankelijk is. Als u ons wilt steunen, ga dan HIER 💜

Ondeursteun ons

Forest Sounds is volledig gratis, en dat is het al sinds de allereerste editie! Dit jaar hebben we een donatiesysteem opgezet om het festival te steunen, aangezien de stijgende kosten een realiteit zijn, waardoor de gratis status van het festival in gevaar komt. Wij willen u een magische dag blijven aanbieden die voor iedereen toegankelijk is. Als u ons wilt steunen, ga dan HIER 💜

Ondeursteun ons

Forest Sounds is volledig gratis, en dat is het al sinds de allereerste editie! Dit jaar hebben we een donatiesysteem opgezet om het festival te steunen, aangezien de stijgende kosten een realiteit zijn, waardoor de gratis status van het festival in gevaar komt. Wij willen u een magische dag blijven aanbieden die voor iedereen toegankelijk is. Als u ons wilt steunen, ga dan HIER 💜

Facebook Instagram Twitter